1 2 Культура як предмет культурології ; Культура та цивілізація; Культурологія Гриценко Т.Б. Електронна інтернет онлайн “Бібліотека Студента UaRus”

Оскільки джерело культури – в самій людині, то нехтування людиною і людськими стосунками в суспільстві у підсумку вплине і на стан суспільної культури. Культура людини передбачає єдність і гармонію її тіла і душі (психіки). У Античності культура розуміється як виховання заходи, гармонії і порядку, формування культурної людини, особистості, ідеалу людини.

Істотпі зміни, що відбуваються в культурі, не завжди можна пояснити соціальними причинами. Сучасна культурологічна наука, наприклад, і досі чітко не пояснила того факту, що культура не переставала розвиватися в пай критичні ш і періоди тієї чи іншої епохи. Вона продовжувала розвиватись в умовах гострої кризи рабовласницького і феодального суспільства, а також у роки фашистських диктатур та за тоталітарних режимі. Це пояснюється багатогранністю феномена і широким вживанням терміна «культура» в конкретних дисциплінах. Це зумовлено тим, що культура уособлює у предметній чи духовній формах людську свідомість, яка у кожної людини інша. Цивілізації, хоч і не передаються, але можуть впливати одна на одну і розширювати межі свого існування. Перший найпростіший – це пересадка з одного місця на інше шляхом колонізації.

що в перекладі означав латинський термін «культура»

Їм протистоять вульгарно-технологічні теорії, що розглядають розвинені капіталістичні країни як що досягли вищого рівня До. В кінці 19 — початку 20 вв.(століття) универсалізм еволюційних уявлень, що склалися, про До. Був підданий критиці з ідеалістичних позицій неокантіанства (Р. Ріккерт, М. Вебер). Стали бачити перш за все специфічну систему цінностей і ідей, що розрізняються по їх ролі в житті і організації суспільства того або іншого типа. У декілька іншому аспекті подібний же погляд оформився в «теорію культурних кругів» (Л. Фробеніус, Ф. Гребнер), поширену до початку 20-х рр.

Взаємозв’язок між мовою та культурою

Серед російських вчених та лікарів латинською мовою написані праці Михайла Ломоносова (1711—1765), М. Пирогова (1810—1881), відомого фармаколога Дядьківського (1784—1841); наукові дисертації в Росії до XX століття повинні https://relax.com.ua/uk/what-to-do/with-friends/lavandovij-park-poradiv/ були захищатися латинською мовою. Середньовічна, або християнізована латина — це насамперед літургійні тексти — гімни, піснеспіви, молитви. Наприкінці IV століття святий Ієронім переклав всю Біблію на латинську мову.

Мова та культура як невід’ємні складові роботи перекладача

Ділове спілкування виникає на цьому рівні, а далі розгортається як маніпулятивне або гуманістичне. При маніпулятивному рівні спілкування суб´єкт ставиться до інших як до об´єктів, використовує їх, як правило, у власних цілях. На гуманістичному рівні спілкування відбувається як суб´єкт-суб´єктна взаємодія, в процесі якої реалізуються взаємні інтереси, поєднуються духовність, цінність і творчість. Ми говоримо про культуру спілкування суб´єктів, якщо вони спілкуються саме на цьому рівні. Наприкінці минулого століття цим поняттям почали активно користуватися дослідники з управління та менеджери, визначаючи ним загальний клімат в організації і характерні методи роботи з людьми, а також проголошені цінності та ЇЇ кредо. Проте тільки останніми роками організаційну (пізніше корпоративну) культуру почали визнавати одним з основних показників, необхідних для правильного розуміння й управління організаційним процесом. Поняття культури стає одним з базових понять у менеджменті .

Його переклад відомий під назвою «Вульгата» (тобто Народна Біблія). На католицькому Тридентському соборі в XVI столітті цей переклад був визнаний рівноцінним оригіналу. Відтоді латинська, поряд з староєврейською і старогрецькою, вважається однією зі священних мов Біблії. Латинська мова стала мовою культурного та інтелектуального життя при монастирях і катедральних соборах. Треба відмовитися від застарілого ідеологічного кліше про те, що зміни в економічному базисі неодмінно ведуть до культурної перебудови, і тому економіка завжди мусить бути на першому плані. Історичний досвід свідчить, що стан культури не перебуває у прямій залежності від економічного розвитку суспільства. В економічному відношенні були відносно відсталими країнами, але розвиток культури в них досяг набагато вищого рівня, ніж у передовій Англії чи Франції.

Потім натисніть на зелену кнопку “Перекласти”, розташовану під другою формою вводу і текст буде скопійовано на латинського мову. Перекладені речення, які ви знайдете в Glosbe, походять із паралельних корпусів (великих баз даних із перекладеними текстами). Пам’ять перекладів — це те, що підтримка тисяч перекладачів доступна за частку секунди. У Glosbe ви знайдете переклади з латинська на українська з різних джерел.

Кінець кінцем, практично всі підходи до опанування суті культури так або інакше виходять з цієї ставшої вже аксіомою опозиції. Що ж таке культура і в чому її позаприродність. Філософський погляд на культуру був розвинутий І.Г.Гердером, який розглянув її у контексті еволюції. Для нього “філософія” людини відповідала роздумам про “освіту” людства і її переходу з “варварського” стану у “цивілізоване”. Зміст культури в цьому контексті – відгороження людського від тваринного.

Культура як зміст та характеристика життєдіяльності людини та суспільства

Охоплює всю сферу матеріальної діяльності і її результати (знаряддя праці, житла, предмети повсякденного ужитку, одяг, засоби транспорту і зв’язку і ін.). Охоплює сферу свідомості, духовного виробництва (пізнання, моральність, виховання і освіта, включаючи право, філософію, етику, естетику, науку, мистецтво, літературу, міфологію, релігію). Виходить з органічного єдність матеріальною і духовною До. Для того, щоб бути культурними, — писав Ст І. Ленін, — потрібний відомий розвиток матеріальних засобів виробництва, потрібна відома матеріальна база» (Полн. собр. соч.(вигадування), 5 видавництво, т.